ARRHYTHMIA

Jsme originální hudební seskupení čtyř violoncellistů s bubeníkem. V toto unikátním složení klasických nástrojů se specializujeme na interpretaci rockových, metalových či popových hitů z celého světa. Nevyhýbáme se všam ani hudbě klasické, kterou propojujeme s moderními prvky. V repertoáru máme i několik vlastních skladeb. Děláme, co nás baví, a vy to poznáte.

Více na:
www.arrhythmia.cz
www.facebook.com/Arrhythmia.cz

Moravský Institut Vzdělávání, O.P.S.

Moravská škola tance je samostatné oddělení neziskové společnosti Moravský institut vzdělávání, o.p.s. Za své dosavadní působení spolupracovala s řadou základních, mateřských a dalších uměleckých škol.

Ve výuce dbáme na rozvíjení kreativity, vcítění se do hudební předlohy a správného provedení v daném odvětví tance. Žáci se zde učí základům klasické, moderní i jazzové taneční techniky a gymnastiky avšak zaměřujeme se i na Street dance. Dbáme na správné držení těla i orientaci v pohybových návaznostech včetně jednoduchého názvosloví, rozvíjení fantazie dětí či dovyvinutí jemné a hrubé motoriky. Rytmická, koordinační i balanční cvičení jsou neoddělitelnou součástí.

Více zde:
miv-ops-cz.webnode.cz
www.moravskaskolatance.cz/o-nas

MŠT MŠT MŠT